Caritas søker frivillig til språkkafé på Tiller

Caritas har i samarbeid med Birigttasøstrene planer om å starte  språkkafe på Birgittaklosteret, Tiller. I første omgang vil det bli månedlige samlinger, med mulighet for hyppigere møter etter hvert.

Vi trenger en hyggelig person til å lede språkkafeen. Kan du tenke deg å ta oppgaven som frivillig?
Veiledning og nærmere beskrivelse får du av oss.
Søstrene sørger for lokale og enkel bevertning.

Ta kontakt med Jan Erik Kofoed eller vår frivillighetskoordinator, Anja Lokheim: 
anja(at)caritastrondheim.no
jan.erik.kofoed(at)caritastrondheim.no
tlf.: 913 73 327