Caritas Trondheim starter opp i nyoppussede lokaler!

Mandag 25. september blir startskuddet, da starter vi språk-kafé på mandager fra 18:00 til 20:00 i regi av Caritas Trondheim, forteller styreleder Åshild Kofoed. Caritas er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Neste skritt er norskopplæring på såkalt A1-nivå, først og fremst rettet inn mot polske arbeidsinnvandrere.

 

 

En av frivillig-gruppene i gang med planlegging i Caritas Trondheim sine lokaler.

Dette vil foregå på dagtid, mandag og onsdag 9-11 med oppstart mandag 2. oktober. I tillegg starter Caritas Trondheim en informasjonstjeneste, der målet er å hjelpe innvandrere å finne arbeid. De vil få hjelp til søknadsskriving, utforming av cv og trening i jobb-intervju, og ellers det som trengs. Målgruppene er EØS-arbeidsinnvandrere og bofaste flyktninger.

Foreløpig er all innsats basert på frivillig arbeid. Så håper vi at gode resultater vil føre til bevilgninger fra det offentlige slik at vi kan ansette daglig leder og andre nøkkelpersoner etter hvert, sier Åshild. Foreløpig finnes det bare midler til å dekke utgifter til leie av lokalet. Det har ikke vært vanskelig å finne godt kvalifiserte frivillige til de nevnte aktivitetene. Mange unge og ressurssterke personer har meldt seg, og entusiasmen er på topp, forteller en glad Åshild Kofoed. Caritas Bergen har vært til stor hjelp i etableringsfasen. De har erfaring fra flere års arbeid med gode resultater, i fjor hjalp de 200 innvandrere med å skaffe jobb. Vi har også fått god hjelp fra Caritas Norge, forteller hun.