Konfirmasjonen utsettes til i høst - ny dato 2. oktober

Med bakgrunn i regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet har Biskop Erik bestemt at årets konfirmasjon må utsettes til høsten. Ny dato er 2. oktober og det blir sannsynligvis to konfirmasjonsmesser. Klokkeslett bestemmes senere.