Den barmhjertige samaritan i St. Olav domkirke

Etter en intens men fin helg med barn fra hele Trondheim Stift i menighetslokalene i St. Olav kirke, ble lignelsen om den barmhjertige samariten fremført under høymessen 6.mai.

Tema for barnehelgen var nestekjærlighet. Dom Albert Maczka takker ungdommene fra Norges Unge Katolikker (NUK) for innsatsen med å arrangere leiren!