Den første polske messen i nye St. Olav Domkirke

St. Olav domkirke var nesten helt full da Høytidelig polsk messe ble feiret den 20. november, dagen etter innvielsen, av tidligere primas i Polen erkebiskop Jozef Kowalczyk.

Concelebranter var erkebiskopens sekretær p.Tadeusz Gerlach, Generalvikar for Midt-Norge stift p. Ole Martin Stamnestrø de to polske kapellanene i vårt domsogn p. Piotr Ostafin og p. Slawomir Czuba.  Full kirke, høytidelig seremoni, sang av det polske koret og nærvær av bildet Den barmhjertige Jesus gjorde messen til en stor opplevelse for de som var med.

P. Jozef sa i sin preken at det er veldig viktig å ta vare på sine røtter og tradisjoner, særlig når man bor i utlandet. Han takket også alle foreldre som tar med barna sine i kirken og slik støtter opp om det de lærer hjemme. Etter messen var det kirkekaffe med stor deltakelse.

Vi møtte Agata Solawa som også var til stede. Dagens feiring er veldig viktig for oss, og det var en stor glede at erkebiskopen ville feire messen her med den polske delen av St. Olav menighet. Den nye kirken betyr at vi har fått et bedre og verdigere sted for bønn. Og det nye menighetslokalet gjør at vi endelig kan møtes til kirkekaffe igjen, sier hun.