Den hellige pave Johannes Paul II på plass i Trondheim!

Det er en stor begivenhet i Trondheim by sin historie at en katolsk helgen fra vår tid har fått en plass oppkalt etter seg, godkjent av offentlig myndighet. Vi har møtt bare velvilje fra kommunalt hold, sa sogneprest Egil Mogstad da han fortalte om prosessen med å få plassen foran St. Olav domkirke oppkalt etter Pave Johannes Paul II, til minne om hans besøk i Trondheim i 1989.

 

 

Foto: Eli Åm

Foto:Jan Erik Kofoed

Foto: J.E.K.

Etter en høytidelig innvielse av plassen ved biskop Bernt Eidsvig 11. oktober, ble det feiret votivmesse for Johannes Paul II. I sin preken så Biskop Eidsvig tilbake på pavens besøk i 1989, og han fortalte om egne sterke minner med ungdommer som fikk møte helgenen da han var på besøk. Pavens besøk i Trondheim var uten tvil et høydepunkt på hans reise i de skandinaviske landene. Han knelte sammen med den lutherske biskop Kristen Kyrre Bremer i Nidarosdomen, og talte til hele kristenheten under sitt besøk. Det finnes mange historier om mennesker som ble sterkt berørt da paven hilste til dem på sin ferd gjennom menneskemengden.

Etter messen inviterte våre polske venner alle til en mottagelse i menighetslokalet for å feire den store begivenheten.