Den katolske boken står i en stolt tradisjon!

Norges første bok ble utgitt av erkebiskopen i Nidaros i 1519, så St. Eystein bokhandel har dype og gode røtter, sier forlagssjef i St. Olav forlag Kristine Dingstad. Her holder hun en faksimileutgave av den første trykte boken i Norge, Missale Nidarosiense.

Forlagssjef i St. Olav forlag Kristine Dingstad med faksimileutgave av Norges første trykte bok, Missale Nidarosiense. Den er utlånt for anledningen av sogneprest Egil Mogstad.

Hun besøkte bokhandelen i forbindelse med forfatterkvelden der Henning Laugerud samlet nærmere 70 personer til et gnistrende interessant foredrag om sin nye bok «Reformasjon uten folk».

Da Missale Nidarosiense ble trykt i flere eksemplarer, fikk man for første gang i Norge en liturgisk standard, en felles norsk liturgi. Denne fortsatte faktisk å leve sitt eget liv også etter reformasjonen flere steder, forteller hun. Og det at den ble til så tidlig som 1519 viser at begrepet «Den mørke middelalder» er svært langt fra sannheten. Dette var også tema for Laugerud, i det han tok sine tilhørere med på en reise til et Norge preget av vitale katolske tradisjoner, der vanlige mennesker deltok aktivt i kirkens liv.

2019 er utropt til «Bokens år» i Norge, forteller Kristine Dingstad. Og for oss er det en stor glede at den boken som feires er nettopp Missale Nidarosiense. På den store bokmessen i Frankfurt blir Norge hovedland på grunn av dette jubileet, og da kan katolske hjerter glede seg litt ekstra! Den katolske boken er en smal nisje i dagens Norge, men den står altså i en 500 år gammel tradisjon. En levende tro krever at vi fordyper oss. Til det trenger vi gode katolske bøker, sier hun, og en bokhandel hvor man kan kjøpe dem!