Den siste brikken er på plass!

Onsdag 26. oktober var det overtagelse av nye St. Olav domkirke. Dette er en formell begivenhet der oppdragsgiveren sammen med entreprenøren foretar en befaring for å se at alt er ferdig i henhold til kontrakten. En årvåken gruppe som besto av representanter fra Den katolske kirke i Midt-Norge Trondheim Stift og HENT saumfarte bygningene fra kjeller til loft. Klokken 18:00 ble nøklene overlevert.

 

 

 

Dette har vært en god byggeprosess, sier økonom i Trondheim Stift, Per Albert Vold.

Vi har flere ganger fått høre at arbeidet med kirken virkelig har betydd noe for de som har vært involvert, og at arbeidsfolket mange ganger har strukket seg litt ekstra for å gjøre den så vakker som mulig.

Ingen vesentlige mangler kom frem under befaringen, og partene er enige om det som skal rettes opp eller gjøres ferdig innen 19. november. På mandag kan vi begynne å flytte inn for fullt, forteller Per Albert.