Det offisielle tegnet for St. Olav katolske Domsogn

Fra det tolvte århundre av eksisterer ved Domkirken i Trondheim det som kalles 'Domkapitlets lille segl'. Dette seglet, med små justeringer, vil nå bli det offisielle tegn, eller «logo», for St. Olav katolske Domsogn i Trondheim.

Det offisielle tegnet for St. Olav katolske Domsogn

Logoen vil kanskje også bli tilgjengelig som en 'pin' for jakkekragen

Sogneprest Egil Mogstad forteller at biskopen har godkjent at tegnet brukes på alle offisielle dokumenter som har med Domsognet å gjøre.  Det vil erstatte dagens tegn, som er et utsnitt av midtfeltet i det såkalte Olavsfrontalet fra ca 1300. Dette var det Picpus-patrene som innførte i sin tid. Nå står vi overfor en ny begynnelse, med ny kirke, og griper samtidig mer korrekt og heraldisk tilbake i vår historie, til 1100-tallets segl.

Teksten på seglet sier: 'Sigill(um) Parochiae Cathedralis S(an)c(t)i  Olavi in Nidrosia', (Segl (for) St. Olav Domsogn i Nidaros), og viser Hellig Olav sittende med rikseplet i venstre hånd og liljestaven i høyre. Olav er ofte framstilt med martyrøksen, men her ser vi Olav Lovgiveren, som bringer fred, lov og rett.