Det offisielle tegnet for St. Olav katolske Domsogn

Fra det tolvte århundre av eksisterer ved Domkirken i Trondheim det som kalles 'Domkapitlets lille segl'. Dette seglet, med små justeringer, vil nå bli det offisielle tegn, eller «logo», for St. Olav katolske Domsogn i Trondheim.

Sogneprest Egil Mogstad forteller at biskopen har godkjent at tegnet brukes på alle offisielle dokumenter som har med Domsognet å gjøre.  Det vil erstatte dagens tegn, som er et utsnitt av midtfeltet i det såkalte Olavsfrontalet fra ca 1300. Dette var det Picpus-patrene som innførte i sin tid. Nå står vi overfor en ny begynnelse, med ny kirke, og griper samtidig mer korrekt og heraldisk tilbake i vår historie, til 1100-tallets segl.

Teksten på seglet sier: 'Sigill(um) Parochiae Cathedralis S(an)c(t)i  Olavi in Nidrosia', (Segl (for) St. Olav Domsogn i Nidaros), og viser Hellig Olav sittende med rikseplet i venstre hånd og liljestaven i høyre. Olav er ofte framstilt med martyrøksen, men her ser vi Olav Lovgiveren, som bringer fred, lov og rett.