Døpefonten i nye St. Olav domkirke er sikret!

På tampen av det gamle året kunne den vietnamesiske gruppen i menigheten overlevere 100 000 kroner som gave til den planlagte døpefonten i vår nye kirke. I tillegg kommer betydelige beløp fra to familier i menigheten, og til sammen vil dette sikre den store investeringen. Dermed er enda en del av interiøret på plass!

Slik skal døpefonten se ut

Lokket i messing

Det ligger en stor innsats bak gaven fra den vietnamesiske gruppen. Mange personer har arbeidet hardt og brukt mye av fritiden sin for å skaffe penger, forteller Van-Trang Thi Pham på vegne av den vietnamesisk gruppen. En del av summen på 100 000 kroner består av penger som kom inn ved salg av mat ved feiringer av de vietnamesiske martyrer de siste årene. Det er også inntekter fra salg av mat på Åsheim skole i forbindelse med feiringen av vietnamesisk nyttår. Vi har spart penger og ville gi et stort beløp til nye St. Olav kirke,forteller Van-Trang. 

Vi kommer tilbake med flere gladmeldinger om innsamlingen til kirkeinteriør.