Vellykket dugnad.

Lørdag 13. juni arrangerte menighetsrådet dugnad for å rydde området rundt kirken. 
Takk til alle som bidro!