Egen side for 1000-årsjubileet i Rouen!

Programmet for feiringen av Hellig Olavs dåp i Rouen vil nå være å finne på en egen side "Rouen 2014" i venstre spalte her på trondheim.katolsk.no, i norsk og engelsk versjon.