En Adventsrefleksjon med p. Johan Dumandan

P. Johan er en filippinsk prest som arbeider i Bergen. Han feirer filippinsk og engelsk messe i St. Olav i Trondheim hver første søndag i måneden. Da han var her 7. desember delte han en Adventsrefleksjon om hvordan vi best kan forberede oss gjennom Advent. Han fokuserte på fem viktige områder:

Det første er å huske at Kristus er overordnet alt og at vi må gi plass for ham i våre liv. Et liv uten Kristus er et fortapt liv. I Advent burde vi streve ekstra for å gi plass til ham i våre hjem og våre hjerter, og det betyr å gi ham tid. Så sørg for litt Kristustid hver dag, om det bare er noen minutter. Gi de minuttene fullstendig til Kristus.

 Det andre er å huske å se det guddommelige i alle mennesker. Alle er 'litt Kristus'. Vi mennesker søker hevn og vil skade dem som har såret oss. Denne vanen må bekjempes. Vi må sette vår samvittighet under søkelyset før vi sovner om kvelden, be om og tilby tilgivelse, fjerne sinne og utålmodighet og være stille for Herren.

 Det tredje er messen, gå til messe ofte og regelmessig. Den hellige messe er den fineste bønn. Nåde kommer til oss gjennom messen. Det viktigste sakramentet er Eukaristien, fordi Jesus er tilstede i sitt legeme og blod. Våre hjerter er forenet i messefeiringen.

Det fjerde er vårt daglige liv, der vi skal strebe etter å være en positive kraft. Vær omtenksom, grei og snill og del gode ting og oppmuntrende bemerkninger. Prøv prøv å unngå eller avverge sladder, som bare kan skade dine medmennesker.

Det femte og siste er, ikke utsett! Det er nå vi er i vente-tiden, i Advent. Gi deg selv til Herren. Herren Kristus vil alltid motta deg. Han kaller deg nå, ikke utsett dette møtet.