En grunnsten for mangfold og tilhørighet.

Tre ungdommer fra Berlin gikk i fjor pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim for å nå frem til Olsok og feiringen av Hellig Olav i Trondheim. Før de dro hadde de samlet inn penger til nye St. Olav domkirke. La disse ungdommene stå som symbol på den støtten dere har fra oss katolikker i Tyskland, sa monsignore Georg Austen, vår velgjører og generalsekretær i Bonifatiuswerk i Paderborn.

 

Biskop Bernt Eidsvig velsigner kirketomta med vievann. Foto Ole Kvaal

Grunnstenen, som i vårt tilfelle har fått navnet hjørnesten (lapis angularis) Foto Jan Erik Kofoed

Msgr. Austen fra Bonifatiuswerk overrekker relieff av Den hellige familie på flukt. Foto Ole Kvaal

Uten hjelpen fra Tyskland og Bonifatiuswerk hadde vi ikke maktet å svare på de enorme utfordringene som den migrerende verden byr på, sa sogneprest Egil Mogstad. Det er allerede bevilget nærmere 11 millioner kroner fra Bonifatiuswerk til vår nye kirke, og flere tyske bispedømmer har satt av større summer til formålet.

Som verdenskirke er det vår bestemmelse å se menneskeheten som en helhet, og i St. Olav menighet i Trondheim viser dette seg tydelig ved at det store flertallet av  menigheten er mennesker fra andre land som har funnet sitt åndelige hjem her, sa mrgr. Austen. Han avsluttet med å gi en symbolsk gave i form av et relieff som fremstiller Den hellige familie, Jesus, Maria og Josef under flukten til Egypt. 

På denne store dagen for St. Olav menighet i Trondheim og for Trondheim stift var det flere gjester som ønsket lykke til med vår nye St. Olav domkirke under mottagelsen etter grunnstensseremonien.  En stor og lydhør forsamling mottok  hilsener fra ordfører Rita Ottervik ved Geirmund Lykke, fra biskop Tor Singsaas i Nidaros bispedømme i Den norske kirke ved prost Bertil Aasen,  og fra Nidaros bispedømmeråd ved leder Ola Lånke.

Under seremonien ble grunnstenen velsignet av biskop Bernt Eidsvig, som også velsignet kirketomta med vievann. Grunnstenen, som i vårt tilfelle har fått navnet hjørnesten (Lapis Angularis MMXV) , skal mures inn i ytterveggen i et av de nordlige hjørnene,  og den vil være synlig for forbipasserende.

Vår Herre velsignet St. Olav menighet og alle gjestene fra fjern og nær med en gnistrende klar og solrik høstdag.