En hjørnestein i Olsokfeiringen

Tidlig og sent var denne gjengen på plass for å lage mat og sørge for åpent hus i menighetslokalet gjennom hele Olsokfeiringen. Marie Helène Sæther og hennes medarbeidere sørger hvert år for dette viktige tilbudet der pilegrimer og fastboende, ordensfolk og lekfolk får muligheten til å utvikle et sosialt fellesskap gjennom fire dagers feiring av Hellig Olav. En dyp takk til dem alle for den store innsatsen!

Fra venstre: Camilla, Astrid, Sara, Marie Hélène og Greta.