En «ny» kalk for det nye kirkeåret.

Første søndag i advent benyttet vi en kalk som har en spesiell historisk tilknytning til den første katolske menigheten i Trondheim etter reformasjonen . Den bærer inskripsjonen Presbytero Eliæ Maesfranck - (tilhører) presten Elias Maesfranck - 1871.

Alteret i St. Olav interimkirke, med kalken.

Kalken har rett og slett vært glemt, inntil dom Albert Mazcka fikk den renset og pusset opp. Nå som vi  har gått inn i det kirkeåret som skal gi oss ny kirke, føltes det riktig å markere denne tilknytningen til vår opprinnelse, sier sogneprest Egil Mogstad.

Nordpolmisjonen (Praefectura Apostolica Poli Arctici) var et katolsk apostolisk prefektur som ble opprettet i 1855 for å drive misjonsarbeid nord for polarsirkelen. Enkelte menigheter som ble opprettet gjennom Nordpolmisjonen eksisterer fortsatt, som St. Mikael i Hammerfest.

I Trondheim fantes det katolikker som inderlig ønsket at det måtte bli opprettet et katolsk sogn her. Selv om byen lå sør for polarsirkelen, og dermed formelt sett var utenfor misjonens felt,  ble det bestemt at presten  Elias Maesfranck skulle besøke katolikkene i Trondheim i 1872. Vi kan jo bare forestille oss hva dette betydde for de ”hjemløse” katolikkene. 

Det skulle gå enda to år før Jesu Hjerte menighet ble opprettet i Trondheim, da med den franske presten Claude Dumahut som sogneprest.