En solidaritetsmarkering med Den katolske kirken i Eritrea!

Representanter for den eritreiske gruppen i St. Olav domssogn har bedt oss publisere denne kunngjøringen: "Vi ønsker å informere alle dere om Den katolske kirken i Eritrea som for øyeblikket er i en svært vanskelig situasjon.

For noen uker siden konfiskerte regimet i landet 22 helsestasjoner som den katolske kirken har eid og drevet i mange tiår - noen av dem i over 70 år. Dette kom i tillegg til 8 helsestasjoner som ble tatt på samme måte for ett år siden og som har vært stengt siden. I løpet av to år har altså Den katolske kirken i Eritrea blitt fratatt 30 helsestasjoner som ga et gratis helsetilbud til mange hundretusener av fattige i landsbyene i Eritrea. Tidligere har regimet også overtatt katolske skoler, noe som har forringet kvaliteten på skoletilbudet til befolkningen. Nå som også helsestasjonene er stengt, har den sårbare befolkningen ingen alternativ helsehjelp, og vi er meget bekymret. De siste årene har de fire katolske biskopene i Eritrea påpekt brudd på menneskerettighetene i landet. Historisk sett har Den katolske kirken i Eritrea vært svært modig til å utfordre de sittende lederne i de tre siste regimene når det gjelder brudd på menneskerettighetene. Konfiskering av skoler og helsestasjoner er trolig en hevnaksjon fra regimets side. For en uke siden ble to nonner fengslet da de nektet å gi fra seg nøkkelen til helsestasjonen de arbeidet på til soldater som kom uten formelt brev fra myndighetene. Dette er forfølgelse av Kirken og de som er kalt til å tjene befolkningen. I etterkant av dette har biskopene i Eritrea kunngjort at alle katolikkene i landet vil gjennomføre fasting og bønn i noen uker fremover. Situasjonen i landet har vært dårlig i mange år, men nå betaler også Den katolske kirken en høy pris. Det eritreiske samfunn i Oslo har søkt politiet og Stortinget om å få gjennomføre en markering for å uttrykke solidaritet med vår Kirke i Eritrea og alle som er berørt. Og vi eritreere her i St.Olav domssogn ber dere alle bli med oss i våre bønner i solidaritet med våre brødre og søstre." Representanter for den eritreiske gruppen i St. Olav domsogn takker på vegne av  eritreerne i menigheten.