En stor dag for St. Olav menighet!

Torsdag 29. oktober skal arbeidet med nye St. Olav domkirkekirke være kommet så langt at det er klart for grunnstensnedleggelse. Samme dag skal p. Egil Mogstad innsettes som sogneprest i St. Olav menighet, og p. Ole Martin Stamnestrø innsettes som generalvikar for Trondheim Stift.

Fra venstre: P. Ole Martin Stamnestrø og p. Egil Mogstad.

Biskop Bernt Eidsvig vil være her i den anledning, og vi kan se frem til en skikkelig feiring med mange gjester.

 

I tillegg til at grunnstenen legges ned, vil det bli reist et kors på det stedet alteret skal stå.

 

En annen dato å merke seg fra fremdriftsplanen er 8. mars. Da skal bygget være tett. Deretter kommer muring av indre og ytre teglstensvegg etc.