Endringer i Trondheim stift.

Under pontifikalmessen i Nidarosdomen på Olsok 29. juli kunngjorde biskop Bernt Eidsvig følgende endringer i Trondheim Stift:

Nåværende sogneprest i St. Olav domkirkemenighet og generalvikar for Trondheim stift, dom Albert Maczka, vender tilbake til Stift Klosterneuburg, i det hans kontrakt  om å virke for Kirken i Norge utløper 15. august 2015.

Pastor Egil Mogstad  utnevnes til sogneadministrator for St. Olav domkirkemenighet med virkning fra 15. august 2015. Mogstad blir fra 29. oktober sogneprest i menigheten.

Pastor Ole Martin Stamnestrø utnevnes til ny generalvikar for Trondheim stift, med virkning fra 16. august 2015.