Erkebiskop Eystein Erlendsson av Nidaros (1120-1188)

Vi kjenner Eystein best som kirkebygger. Uten han ville vi ikke hatt Nidarosdomen! Sommeren 1229 ble han erklært for helgen (beatus) av Norges forsamlede biskoper og skrinlagt. Etter eget ønske ble han gravlagt i Kapittelhuset i Nidarosdomen. Han feires 26. januar.

 

Glassmaleri i NIdarosdomen

Erkebiskop Eystein Erlendsson av Nidaros er en av de viktigste skikkelsene i Norges historie. Han førte Hellig Olavs kristningsverk videre slik at Norge ble en kristen stat på europeisk nivå. Han var en lærd mann med utdannelse både fra Nidaros og (tror man) klosteret St. Victor i Paris som var et viktig intellektuelt sentrum på 1100-tallet.

Han hadde et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, en av hans venner var den hellige Thomas Becket, erkebiskop av Canterbury fra 1162. Dette vennskapet skriver seg trolig fra palliereisen via Paris til paven i Roma der Eystein ble bispeviet av paven og mottok palliet i 1160.

I tillegg til viktig lov-arbeid både for kongedømme og erkebispedømme, arbeidet han for å styrke Olavskulten. Han regnes som forfatter av ”Passio Olavi”, en bok om hellig Olavs liv og undergjerninger. Han fikk også gjennom en lov som trygget pilegrimenes strafferettslige beskyttelse.

I et dekret av 30. September 2002 slo liturgikongregasjonen I Vatikanet fast at den valgfrie minnedagen 26. januar til ære for Eystein er opphøyet til fest I Trondheim Stift.