Et felles løft for vår nye kirke

Dobbelt så mange faste givere er vårt første mål! I tillegg til gaver fra inn og utland, har vi måttet ta opp store lån for å finansiere vår nye katedral, forteller sogneprest Egil Mogstad. Hvis alle 6200 katolikker i vårt sogn betalte 50 kroner hver per måned, ville vi ha nok til å betale avdragene.

 

Biskopen ber oss innstendig om å gi faste bidrag til nye St. Olav domkirke. Bare 60 personer  følger nå biskopens ønske,  og gir fra 100 til 2000 kroner hver måned, gjennomsnittlig 300 kroner hver. Summen av dagens bidrag utgjør ett av 12 månedsavdrag  på lånet vi har. De 11 andre betales av Trondheim Stift, forteller Per Albert Vold, økonom i Trondheim stift (Den katolske kirke i Midt-Norge), og økonom for St. Olav domsogn.

Den nye kirken er domkirke for hele Den katolske kirke i Midt-Norge, i tillegg til at den er menighetskirke for katolikkene i Trondheim. Det betyr at det hviler et ansvar både på stiftet og på menigheten i Trondheim når det gjelder finansiering.

35 millioner kroner i lån. Kirken vil koste 100 millioner kroner. Alt interiør kommer utenom. Fra våre generøse givere blant tyske katolikker, Bonifatiuswerk og bispedømmer over hele Tyskland, er vi blitt lovet hele 35 millioner, som planlegges utbetalt når kirken står ferdig. Det har kommet gaver fra våre egne også, og sammen med avsetninger fra Trondheim stift, utgjør dette 25 millioner. Nye avsetninger og gaver vi allerede vet om vil bringe opp til 5 mill. Da står vi igjen med 35 millioner som vil bli finansiert ved lån, slik vanlig er når man bygger i Norge, forteller Per Albert Vold.

Fra enhver etter evne. Det er helt nødvendig at vi i St. Olav domsogn tar mer av denne belastningen ved å gi  faste bidrag til nye St. Olav domkirke, i tillegg til bidrag som gis til menighetens daglige drift. Enhver må selvfølgelig gi etter evne, det viktigste er at man tegner seg for en fast månedlig sum slik at økonomien blir forutsigbar. Nye investeringer ligger foran oss, blant annet  en total-renovering av menighetslokalet til flere millioner. Det skal også bygges kapell i kjellerdelen av den nye kirken, dette er ikke med i budsjettet. I tillegg til dette har Trondheim Stift ansvar for de andre menighetene i Midt-Norge.

Kampanjestart søndag 11. September! Vi har som mål å  doble antall givere i første omgang, sier  Per Albert Vold. Søndag 11. september starter kampanjen. Da vil det sitte personer bak i kirken etter alle messer som kan svare på spørsmål og tegne nye givere.

Opprett AvtaleGiro nå! Hvis du ønsker å opprette Avtalegiro kan du bruke dette <media 15258 - - "TEKST, Avtalegiro, Avtalegiro, 252 KB">skjemaet</media>. Fyll det ut og send det med post til adressen som står. Skjema på polsk og engelsk kan hentes bak i kirken etter alle søndagsmesser fra 11. september.

Skattefradrag. Dersom du oppgir personnummer, får du automatisk skattefradrag, fordi ligningsmyndighetene da får beskjed fra OKB om hva du har gitt.

<link http: www.katolsk.no organisasjon norge gaver external-link-new-window external link in new>Du finner utfyllende opplysninger om donasjoner hos OKB