Et flerkulturelt møtested for kvinner i St. Olav menighet

Trude Nicolaysen ble utnevnt til regionsrepresentant for Midt-Norge på landsmøtet til NKKF. Hun gleder seg til å komme i gang med en lokal gruppe i vår menighet, og ser dette som en mulighet til å få samlet kvinner fra forskjellige nasjoner i ett fellesskap.

Trude Nicolaysen

<link http: www.katolskekvinner.no external-link-new-window external link in new>Norge Katolske Kvinneforbund har ikke hatt noen aktivitet i Trondheim og Midt-Norge på flere år. Nå blir det en ny giv. Flere har meldt sin interesse for å være med og starte opp, forteller Trude. Tanken er at en slik gruppe skal drive både menighetsarbeid og engasjere seg i politiske spørsmål som har med kvinners situasjon å gjøre. Etiske problemer i forbindelse med eggdonasjon kan være en aktuell sak nå fremover.

Åtte nasjoner var representert på landsmøtet. Jeg håper vi kan bli enda flere i det lokale arbeidet, sier Trude. Alle kvinner er velkommen, og en velger selv om en vil være aktiv som medlem eller gi sin støtte til katolsk kvinnearbeid gjennom medlemsskap i forbundet.