Et orgel med historie

Det nye orgelet høres for første gang fredag 18. november 17:30 (se programmet i høyre spalte). Orgelbygger Espen Selbæk og de to medarbeiderne hans har arbeidet intenst i lang tid med å få det nye orgelet på plass.

Dette er et spesielt orgel med mye interessant kulturhistorie i seg, forteller han. Det dreier seg om gjenbruk av deler fra flere eldre instrumenter i tillegg til gjenbruk av orgelet fra gamle St. Olav domkirke. Noen nye deler er det også. Og den vakre orgelfasaden er opprinnelig fra Singsås kirke.

Delene har Espen Selbæk samlet gjennom flere år, mange stammer fra orgel som skulle skiftes ut, der flere deler fortsatt var brukbare. Nå har han satt sammen et orgel som klanglig sett fremstår som et helt nytt instrument som passer til akkurat denne kirka, forteller han. I dette arbeidet har han hatt svært god hjelp av organist Kåre Pettersen som har vært konsulent for Trondheim Stift.

Espen Selbæk og hans firma har strukket seg langt ut over rammen som ble satt av oppdragsgiveren. Kontrakten lød på et 15-stemmers orgel, men resultatet er blitt et orgel med 24 stemmer. Det har vært veldig artig å få være med på dette prosjektet, sier Espen, som bestemte seg for å gi de ekstra 9 orgelstemmene som gave til Nye St. Olav domkirke!