Ett skritt videre mot ny kirke

den 19. august ble byggekontrakten for nye St. Olav domkirke, signert av biskop Bernt Eidsvig, overlevert prosjektets entreprenør HENT. Det var Oslo katolske bispedømmes eiendomsansvarlig Hai-Nam Vy som overleverte kontrakten på vegne av byggherren og biskop Bernt Eidsvig.