Farvel pater Slawomir.

Etter seks år som kapellan her hos oss i St. Olav domsogn flytter vår kjære pater Slawomir Czuba videre til St. Gudmund menighet på Jessheim fra 1. oktober 2020. 

Vi feirer vår siste messe sammen med pater Slawomir som sogn og tar avskjed tirsdag 29. september under høymessen for de hellige erkeenglene Mikael, Gabriel og Rafael.

Vi er dypt takknemlige for den tiden pater Slawomir har vært hos oss og for alt han har bidratt med i hele menigheten. Vi ønsker ham lykke til på Jessheim, selv om vi vil savne ham her!