FASTEAKSJONEN 2021: Koronapandemien forverrer sultkrisen

17. februar starter årets faste og med det også Caritas Norges Fasteaksjon 2021. I år står vi midt i en global krise under fasten og fasteaksjon er derfor kanskje viktigere enn noen gang. De alvorlige konsekvensene koronapandemien har for familier som sulter er tema for årets innsamling.

Pandemien gjorde 2020 til et krevende år for oss alle. I Norge mistet mange jobbene sine, og nedstengningen av samfunnet er for mange vanskelig å leve med. Internasjonalt har pandemien ført til konsekvenser som setter utfordringene våre i Norge i skyggen.

Ved utgangen av året stod over en kvart milliard mennesker i fare for å dø av matmangel – en dobling fra foregående år. Hvert femte menneske på kloden hadde ikke stabil tilgang til sikker og næringsrik mat. For verdens fattigste var det ikke viruset i seg selv som tok flest liv. Det var de unngåelige smitteverntiltakene som raserte livsgrunnlaget for flere hundre millioner mennesker i Afrika, Latin Amerika og i Asia. Utallige arbeidsplasser gikk tapt som følge av nedstengingene. Fattigdom og sult fulgte. I årene som kommer vil det kreves en internasjonal dugnad for å reversere den negative utviklingen i de landene som har blitt aller hardest rammet. Et lyspunkt er at krisen har lært oss å gjøre ting på nye måter.

Takket være støttespillere som deg, kan vi i Caritas fortsette å arbeide for at flere barn og familier får mat på bordet. Mat gir trygghet og håp for fremtiden.

SLIK KAN DU BIDRA:

Gi en gave:
Vipps: 12135
Gavekonto: 8200.01.93433
(Merk betalingen “faste”)

Følg Caritas på Facebook og Instagram og del våre innlegg med vennene dine