Feiring av ordenslivets dag i Trondheim

Torsdag 2. februar var 40 ordensfolk, sekularinstitutt-søstre og prester samlet i St. Olav kirke for å feire ordenslivets dag. Siden 1997 har denne feiringen vært lagt til festen for Herrens fremstilling i tempelet, den 2. februar. De siste årene er denne dagen også blitt feiret i Norge

Ordensfolket i Trondheim Stift feiret dagen i Trondheim i foreningslokalet til St. Olav kirke med lunsj og foredrag av Bror Simeon Leiva OCSO som var på besøk fra USA. På besøk var også Dom Olivier, abbed av Cîteaux, Munkebys moderkloster. Kl. 16 var det lysmesse, med tilbedelse av Det hellige sakrament før dette. Deretter var det middag og hyggelig samvær i foreningslokalet. Det var første gang stiftets prester ble invitert selv om de ikke tilhørte en orden. Messen var åpen for alle i menigheten.