Fingergullsmesse 12. september

Noen primstaver er merket med en sol på denne dagen. Fingergullsmesse var en fest som bare ble feiret i Nidaros, til minne om en relikvie som kom i 1165 til Nidarosdomen, sannsynligvis brakt hjem av erkebiskop Eystein.

Schola Sanctae Sunnivae, illustrasjon fra CD-en Fingergullofficiet

Fingergull betyr gullring, og i relikvieringen lå en kapsel med en dråpe av det som ble hevdet å være Kristi blod. Fingergullofficiet som ble fremført under denne messen kjenner vi fordi pergamentet  med tekst og noter ble brukt til å binde inn danske regnskapsbøker etter reformasjonen. Som så mange andre ble denne relikviekulten forbudt ved reformasjonen i 1536.

Officiet er blitt kjent igjen i våre dager gjennom en CD av koret Schola Sanctae Sunniva.