Førstekommunion og konfirmasjon: Invitasjoner er sendt!

Menighetskontoret melder at brev er sendt til alle barn som er registrert i menigheten og født i 2012. Det gjelder invitasjon til førstekommunions-katekese 2019-2020. Invitasjon til konfirmasjons-undervisning er sendt til alle ungdommer som er registrert i menigheten og født 2005.