Første søndag etter juledag feirer vi Den hellige familie

I år vil feiringen av den hellige familien stå i et spesielt lys fordi pave Frans har begynt forberedelsen til en ekstraordinær bispesynode om familien. Denne festen ble lagt til søndag etter juledag etter nyordningen av den kirkelige kalenderen i 1929.

Les mer