Førstekommunionsbarnas blikk på skapelsesberetningen

I St. Olav menighet er det i år ca 20 barn som forbereder seg på førstekommunion. De møtes vanligvis på mandager mellom kl. 17 og 18.15. Fire kvinner fra menigheten tar seg av undervisningen: Lena, Bernadette, Pia og Nicole.

Tre skapelser og tre kirker. Bra jobba!

Samlingene starter i stor-gruppe med felles bønn og introduksjon til kveldens tema, og så deler de seg i mindre grupper for å jobbe. De driver en variert undervisning. For eksempel kan ungene dramatiserer bibelhistorier, ha quiz om stoff som er gjennomgått, bygge med Lego eller lage collage bilder. Bildene som vises her er en visuell presentasjon av skapelsesberetningen. De har også jobbet med kirkebygg, som Legokreasjonene viser. Av og til har de lørdagssamling med familiemesse, og en slik samling finner sted 31. januarkl.10:00.

 

Dette er viktig arbeid, det er disse ungene som er fremtidens Kirke her i Trondheim!