Fra USA for å feire Olsok i Trondheim.

Vi møtte father Rolf mens vi sto og studerte gravstenen til Bernt Julius Muus på domkirkegården. Sindre 10 år ble interessert i inskripsjonen som fortalte at Muus var grunnlegger av St. Olaf college. Akkurat da dukket det opp en katolsk prest som presenterte seg som father Rolf Tollefson, som kunne fortelle at han hadde studert ved St. Olaf college. Han var kommet hele veien fra Minneapolis for å feire Olsok, og besøke stedene som hans norske forfedre kom fra!

Father Rolf ved graven til Bernt Julius Muus.

Vi avtalte å treffes etter avslutningmiddagen i  menighetslokalet til St. Olav interimskirke for å få høre mer. Det viste seg at fr. Rolf var i følge med to andre norskættede katolske prester fra Minnesota. Etter en eventyrlig reise gjennom norsk natur  var de kommet til Trondheim for å delta i Den katolske kirkes Olsokfeiring. Han hadde hørt at Bernt Julius Muus var gravlagt her, så en av de tingene han ønsket å gjøre  når han kom til Nidaros, var å finne graven hans og be for ham.

Olsokmessen i Nidarosdomen var en stor opplevelse, reisens høydepunkt, forteller fr. Rolf. Men sammen med den store gleden kom  også sorgen over at det ikke er vår domkirke lenger, at vi måtte bære Det hellige sakramentet ut av kirken ved messens slutt. Vi må be for kristen enhet, sier father Rolf, som takker for den store gjestfriheten blant trosfeller  han har møtt på reisen. Det er mye glede a se i Den katolske kirke her i Norge, sier han.