Fredag 19 mai: Votivmesse og overrekkelse av gaver

18:00 blir det votivmesse for Hellig Olav i anledning av besøk fra

Katarinahjemmet – de apostoliske dominikanerinnene i Oslo. Priorinne sr. Anne Bente Hadland og sr. Dana Benedicta Pawlowicz kommer med gaver til vår kirke: et Olavsfrontale og en korsvei, malt av sr. Else-Marie Norland, som planlegges brukt i kapellet som skal innredes i kirkens underetasje, og vår gamle kopi av det middelalderske Mosvik-krusifikset, restaurert av sr. Dana.

Olavsfrontalet, malt av sr. Else-Mari Norland