Full fart for ministrantene!

Det ble en svært aktiv helg for 11 ministranter fra St. Olav menighet i Trondheim da de møtte ministranter fra Kristiansund, Molde og Ålesund til undervisning og konkurranse fra 8. til 10. mars i Kristiansund.

 

Foto: Abel Amar

11 glade ministranter på vei til Kristiansund!

Første økt besto av undervisning i messens liturgi: Innledende riter, ordets liturgi, eukaristien og avsluttende riter. Så fulgte konkurransen, der årets vinnerlag skulle kåres. De 11 deltakerne fra Trondheim ble delt i to grupper, slik at det til sammen ble 5 lag.  Den kvalifiserende delen av konkurransen åpnet med en quiz der spørsmålene dreide seg om messens liturgi. 

Så fulgte en løype med flere poster der lagene skulle svare på spørsmål av praktisk art. På en post kledde for eksempel en av lederne seg som presten gjør til messen, og ministrantene skulle si navnet på de forskjellige plaggene etter hvert som han tok dem på. Deltakerne fikk også i oppgave å gjøre klar kalken til messen. Etter at alle poster var passert, gikk laget fra Ålesund og begge de to lagene fra Trondheim videre til finalen.

Finalen handlet om Skjærtorsdags spesielle liturgi, der sakramentet flyttes fra tabernakelet til et sidealter. Oppgaven ble lest igjennom, så måtte lagene orientere seg på egen hånd i messeboken. Det viktigste vinnerkriteriet var å beholde roen gjennom prosessen. Denne gangen ble det laget fra Ålesund som vant!

Det ble også litt tid til morsomme og adspredende aktiviteter, forteller Sebastian Thoresen, en av lederne for ministrantsamlingen. Alt i alt en svært aktiv helg med tett program! Sammen med Abel Amar hadde han ansvaret for de 11 ministrantene fra St. Olav menighet