Håndlagede rosenkranser med ferskvannsperler fra Fillippinene!

Vår utrettelige fundraiser til nye St. Olav domkirke, Isabel Bjørnaas, forteller at det er kommet ny forsyning av de populære rosenkransene fra Filippinene. Disse er velsignet av biskop Bernt Eidsvig. Siden velsignede gjenstander ikke kan selges og kjøpes, ønsker Isabel at de som får en slik krans skal gi kr. 300 til ny kirke.

Isabel Bjørnaas

Hun blir å treffe etter høymessen på søndager, for de som vil sikre seg en av disse vakre rosenkransene med store ferskvannsperler. Husk å ta med kontanter!