Hjelp til Filippinene

Vår sogneprest Dom Albert vil gjerne takke menigheten spesielt for kollekten søndag 17. november som i sin helhet gikk til å hjelpe ofrene fra tyfonen Haiyan på Filippinene. Det kom inn godt over 28 000 kroner. Tusen takk alle sammen!

Photo: Noel Celis