Høymesse med de nordiske biskoper

Det er underbart at vi, på en av Nordens helligste steder får feire messen i dag, sa kardinal Anders Arborelius da han innledet messefeiringen den 4. søndag i fasten i St. Olav domkirke i Trondheim.

Foto Jan Erik Kofoed

Foto Jan Erik Kofoed

Mange biskoper var samlet i forbindelse med Nordisk bispekonferanse, og Biskop Bernt Eidsvig kunngjorde at denne dagens messe ble lest for Bonifatiuswerk, som var representert ved generalsekretær msgr. Georg Austen. Gjennom sitt Diasporaprogram har Bonifatiuswerk stått for nærmere en tredjedel av finansieringen av nye St. Olav domkirke. Til stede var også biskop Dominikus Meier av Paderborn. Han og de andre geistlige i Paderborn, som er sete for Bonifatiuswerk, har alltid har hatt et øye for Skandinavia og våre behov, sa biskop Eidsvig, som takket hjertelig for all støtte fra tyske givere.

De øvrige biskopene som deltok i bispekonferansen ble også presentert, før den høytidelige og vakre høymessen ble feiret i en fullsatt St. Olav domkirke.

<link https: www.flickr.com photos sets external-link-new-window external link in new>Se flere bilder