Høytiden for den hellige Johannes Døperens fødsel

Kirken feirer i løpet av det liturgiske år tre fødselsfester. Kristi fødsel, Marias fødsel og Johannes Døperens fødsel. Johannes Døperen som var et halvt år eldre enn Jesus, var alt før sin fødsel utpekt til å være Jesu forløper og berede veien for ham. Kirken lærer at Johannes av den grunn ble født med frihet fra arvesynden.

 

Ikon fra 1300-tallet (utsnitt), Museo Correr, Venezia.

I Lukasevangeliet hører vi at han holder til i ødemarken hvor han preker bot og døper i Jordan.  Han peker gjentatte ganger på Jesus. «Se, Guds Lam som tar bort verdens synder», «Han skal vokse og jeg skal avta», «Rydd vei for Herren, gjør hans stier rette»

Høytiden har to messer. Vigiliemessen den 23.juni og festdagens messe den 24.juni. Men dagen har hatt en større liturgisk feiring med vigilie, tre messer på festdagen og oktav. Denne ordningen kjenner vi fra vår katolske julefeiring.

Den folkelige feiringen må vi heller ikke glemme! Sankthans eller Jonsok er dagen for rømmegrøt og spekemat, bålbrenning og dans og ikke minst messefeiring!