Hva er en Roratemesse?

Som dere kan lese under "Hva skjer", feires det Roratemesse i St. Olav interimkirke hver torsdag morgen kl. 700 i advent. For dere som lurer på hva dette er, har vi samlet litt informasjon fra internett og andre kilder. Her er også et lydspor for introitus (inngangsverset) for disse messene.

Det er dette inngangsverset som har gitt messen sitt besynderlige navn. Verset er hentet fra den latinske (vulgata) utgaven av Bibelen, fra Jesaia 45:8, som begynner slik: 
Rorate coeli, desuper et nubus pluant justum
Aperiatur terra et germinet salvatorem.

Her er en sammenfatning av de mange oversettelsene som finnes av denne teksten og som vi mener formidler det sentrale budskapet.

La himlene sende dugg fra oven og skyene regne rettferdighet,
La jorden åpne seg og frembringe frelseren.

Roratemesser blir feiret i Adventstiden som votivmesser til ære for Gud's Mor Maria. Dette innebærer at messetekstene ikke følger den vanlige liturgiske kalender men at det er egne tekster foreskrevet i missalet. Noen steder blir de feiret hver dag i advent. De er vanlige i deler av Europa, særlig i Spania, Tyskland, Ungarn og Polen.

I Polen har man feiret Roratemesser hvertfall siden det 14. århundre, og skikken er fremdeles høyst levende. Polske barn har spesielle lykter med levende lys som de bærer til kirken i nattemørket. Hvis de har en snill sogneprest kan det hende at de får små bilder de kan sette sammen til ikoner, og tilogmed søtsaker. En novena for Guds mor blir bedt i dagene opp mot den uplettede unnfangelse 8. desember, og en novena for Kristusbarnet i de ni dagene før juleaften.

Skikken har også bredt seg til andre verdensdeler. I Phillipinene, der messen starter kl 4 om morgnen slik at den avsluttes i morgendemringen, samles store folkemengder, spesielt de siste ni dagene i advent, som blir ofret som en novena til Guds Mor.

Tradisjonen med å feire denne messen mens nattemørket fremdeles rår uttrykker symbolsk at mennesket lever i synd og mørke, men lyset, i form av den frelsende Kristus, vil komme. Dette blir også uttrykt ved at man vanligvis bruker bare levende lys under messen. Det er jo det advent dreier seg om, å vente på lyset, på frelseren.