Hyggelig møte med prester og legfolk fra Bonifatiuswerk.

Besøket fra Tyskland ble avsluttet med høymesse og kirkekaffe søndag 23. september. Kvelden før var det menighetsfest, med god mat og flott underholdning. Det kom inn 12 000 kroner fra salg av billetter og utlodning.

Høymesse søndag 23. september

Inntektene går til vårt nye formål som er rehabilitering av «katakomben», det vil si det gamle menighetslokalet mot Nidelven der vi feiret messe de årene vi ventet på vår nye domkirke. 

Fra organisasjonen Bonifatiuswerk har vi mottatt store pengesummer til byggingen av nye St. Olav domkirke, en fjerdedel av byggesummen ble gitt oss i gave. Vi er dem evig takknemlige, sier sogneprest Egil Mogstad.

De tyske gjestene hygget seg svært i samvær med vår mangfoldige og ungdommelige menighet. Ikke minst gledet de seg over alle barna som deltok i messe og kirkekaffe.