Informasjon om grunnstensnedleggelsen for nye St. Olav domkirke torsdag 29. oktober.

Alle i menigheten er velkommen til å delta i høytideligheten, som begynner kl 12:00. Menigheten og inviterte gjester møter opp ved det store teltet som blir satt opp utenfor hekken mot Prinsens gate. Det blir lesning, preken, bønn og sang, og som en del av seremonien vil biskop Bernt Eidsvig og noen få til gå i prosesjon inn på byggetomta. Her vil biskopen plassere et skrin med blant annet tegninger av kirken, en utgave av årets mynter, dagens utgave av Adresseavisen samt et dekret undertegnet av biskopen. Dette er vår tids alternativ til grunnsten, fordi moderne byggeprosesser gjør det vanskelig å plassere en konkret sten. Biskopen vil deretter velsigne skrinet og byggetomta med vievann.

 

Etter dette kommer biskopen og hans følge tilbake til forsamlingen, og seremonien fortsetter. 

Etter at det kirkelige ritualet er avsluttet blir det en enkel servering i teltet. Flere prominente gjester har takket ja til invitasjonen, og vi venter mange tilreisende prester og ordensfolk. Dersom det blir stort oppmøte, er det viktig at vi i menigheten slipper gjestene frem først.