Innsettelse av sogneprest og generalvikar

Vår store dag i St. Olav menighet og Trondheim stift med grunnstensnedleggelse for nye St. Olav domkirke ble fullbyrdet med innsettelsen av sogneprest Egil Mogstad og generalvikar Ole Martin Stamnestrø. Se video fra innsettelseseremonien

Fra venstre msgr. Georg Austen, generalvikar Ole Martin Stamnestrø, biskop Bernt Eidsvig, sogneprest Egil Mogstad og msgr. Torbjørn Olsen. Foto Jan Erik Kofoed

En votivmesse for Hellig Olav dannet rammen rundt den høytidelige innsettelsen, og mange tilreisende prester var tilstede. 

Les mer om <link http: trondheim.katolsk.no nyheter enkeltvisning-nyhet nyhetssak jeg-brenner-for-kirken-i-trondheim external-link-new-window external link in new>p.Egil Mogstad

Les mer om <link http: www.katolsk.no biografier innenriks ostamnestro external-link-new-window external link in new>p.Ole Martin Stamnestrø

<link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Se videoen her