Innsettelse av sogneprest og generalvikar

Vår store dag i St. Olav menighet og Trondheim stift med grunnstensnedleggelse for nye St. Olav domkirke ble fullbyrdet med innsettelsen av sogneprest Egil Mogstad og generalvikar Ole Martin Stamnestrø. Se video fra innsettelseseremonien

En votivmesse for Hellig Olav dannet rammen rundt den høytidelige innsettelsen, og mange tilreisende prester var tilstede. 

Les mer om p.Egil Mogstad

Les mer om p.Ole Martin Stamnestrø

Se videoen her