Innsettelsesmesse for pave Frans tirsdag 19.mars i Peterskirken

I St. Olav domkirke vil vi be spesielt for vår pave Frans i messen kl.18:30.