Innvielse av Norden til Jomfru Maria

I forbindelse med bispekonferensen i Lund den 18-20.mars viet Nordens katolske biskoper våre nordiske land til Marias rene hjerte. Dette er en fornyelse av den innvielsen som pave Johannes Paul II foretok ved sitt besøk i de nordiske land for 25 år siden.

Les mer på katolsk.no