Interimkirken i bruk igjen fra 24. august

Messene går da som normalt, og alle øvrige aktiviteter starter fra mandag 29. august. Konfirmantkatekesen starter onsdag 31. august med fellesmøte for konfirmanter, foreldre, kateketer og prester. Førstekommunionskatekesen starter mandag 5. september med foreldremøte.