Invitasjon til førstekommunionskatekese og konfirmasjonskatekese

I disse dager sendes brevene med invitasjon til forberedelse til førstekommunion og konfirmasjon ut.

Alle som er registrerte medlemmer i st. Olav domsogn og er født i henholdsvis 2010 og 2016, skal ha et brev på vei i posten, så følg med i postkassen!

Dersom dere ikke får noe brev kan det f. eks være fordi barnet eller ungdommen av en eller annen grunn ikke er registrert som medlem i den katolske kirken i Norge, at postkassen ikke er ordentlig merket, eller at dere bor på en annen adresse enn den som er registrert i folkeregisteret. Da er det bare å ta kontakt, enten på en av adressene nedenfor, eller med menighetskontoret på trondheim(at)katolsk.no så finner vi ut av det.

Det samme gjelder dersom barnet eller ungdommen er litt eldre enn de aktuelle kullene, men vil delta allikevel. Ta kontakt!

Brevene kan leses i sinhelhet her:
Invitasjon til forberedelse til førstekommunion
Invitasjon til forberedelse til konfirmasjon

Ta kontakt med katekesekoordinator på epost til:
Katekese.Trondheim(at)katolsk.no dersom dere har spørsmål om førstekommunionskatekesen, eller på
konfirmant.trondheim(at)katolsk.no dersom dere har spørsmål om konfirmasjonskatekesen.

God sommer!