Invitasjon til takksigelsesmesse for den hellige Elisabeth Hesselblad.

Messen, som er ved generalvikar Ole Martin Stamnestrø, feires i kapellet til Birgittasøstrene på Tiller torsdag 22. september. Kl 17:00. Etter messen inviterer søstrene til et felles måltid i klosteret. Alle er velkommen!

 

 <media 15281 - - "TEKST, Takksigelsesmesse, Takksigelsesmesse.pdf, 1.0 MB">Se invitasjon fra moder Patrizia.</media>