Johannes Paul IIs plass blir en realitet!

Første pinsedag ble minneplaketten for pave Johannes Paul den andres besøk i Trondheim i juni 1989 montert på klokketårnet til St. Olav domkirke. Begivenheten ble markert med en seremoni ledet av biskop Bernt Eidsvig. Søknad ble sendt til Trondheim kommune om offisiell godkjenning av Johannes Paul II’s plass som stedsnavn.

Søknaden er innvilget, og nå gjenstår det bare å bestemme en dato for navneseremoni. Dette vil bli kunngjort i god tid, sier sogneprest Egil Mogstad.