JULEN 2019 i St. Olav domsogn

Oversikt over alle julens messer i hele sognet. Der det ikke er nevnt noe sted holdes messen i St. Olav domkirke.

 

Søndag 22. desember - 4. søndag i advent
09.00 Fromesse (latin)
11.00 Pontifikal høymesse
12.00 Stjørdal: Messe (filippinsk)
13.00 Messe (polsk)
15.00 Messe (vietnamesisk)
17:00 Stjørdal: Messe (norsk)
18.00 Messe (engelsk)

Tirsdag 24. desember – julaften
13.00 Messe (engelsk)
15.00 Messe med julespill
24.00 Midnattsmesse
24.00 Tiller: Midnattsmesse (polsk)

Onsdag 25. desember – juledag
09.00 Messe (latin)
10.00 Støren: Messe (polsk)
11.00 Høymesse
13.00 Messe (polsk)
17.30 Oppdal: Messe (polsk)
18.00 Messe (engelsk)

Torsdag 26. desember – 2. juledag – Hl. Stefan, diakon og kirkens første martyr.
11.00 Høymesse
12.00 Frøya: Messe (engelsk og polsk)
17.00 Stjørdal: Messe (norsk)
18.00 Løkken Verk: Messe (polsk)

Fredag 27. desember – Hl. Johannes, apostel og evangelist
18.00 Messe

Lørdag 28. desember – De uskyldige barn i Betlehem, martyrer.
11.00 Dagens messe
18.00 Søndagens første messe

Søndag 29. desember – festen for den hellige familie
09.00 Fromesse (latin)
11.00 Høymesse
13.00 Messe (polsk)
18.00 Messe (engelsk)

Mandag 30. desember
18.00 Messe

Tirsdag 31. desember - Pave Sylvester I
15.00 (engelsk)
18.00 Messe

Onsdag 1. januar – Nyttårsdag – oktavdag for julen. Høytiden for Guds hellige Mor Maria
11.00 Høymesse
13.00 Messe (polsk)
18.00 Messe (engelsk)

Møtesteder utenom St. Olav domkirke:
Birgittaklosterets kapell: Ingeborg Ofstads vei 1, Tiller
Frøya: Sistranda bedehus
Løkken Verk: Løkken Kirke
Oppdal: Fagerhaug kirke
Støren: Støren kirke