Kallshelg på Munkeby Mariakloster 15-17 februar

Gi deg selv tid til å lytte til Gud, reflektere over ditt kall i livet sammen med andre, og oppdage klosterlivet. For menn fra 18 til 40 år. Påmeldingsfrist 31 januar 2019.

<media 16393 - - "TEKST, Invitasjon Kallshelg Munkeby februar 2019, Invitasjon_Kallshelg_Munkeby_februar_2019.docx, 72 KB">Finn flere opplysninger her</media>